PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL YAZILAR


Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimiyle İlgili Bir Özelge, İki Yargı Kararı (16.07.2024)

2024 hesap dönemi kurumlar vergisi beyan süresi ikibuçuk ay önce sona erdi. Beyan dönemi bitti ama beyannamelerin...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Teftişleri Hızlandı! (16.07.2024)

SGK, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında işyerlerine yönelik teftişlerini artırdı. Yasal yükümlülüklere uymayan işverenler...
ayrıntılar için tıklayın

Almanya’da İşletme Vergisi Reformu Yolda (16.07.2024)

Ekonomik gücü tartışma­sız olan Federal Alman­ya’nın bu gücündeki en önem­li paylardan biri, kuşkusuz iş­letmelerine...
ayrıntılar için tıklayın

Düzeltme Taleplerinin Reddinde Yargıya Başvuru (16.07.2024)

Hemen her hukuk dalı, kendi açısından “hata” kavramına yer vermiştir. Hata hâli ve kavramı Vergi Usul Kanunumuzda (VUK) da...
ayrıntılar için tıklayın

EYT Sonrası Gelinen Nokta (12.07.2024)

EYT yasasının ardından 38 yaşındaki kadınlar ile 43 yaşındaki erkekler de dahil olmak üzere sayısı iki milyonu aşan...
ayrıntılar için tıklayın

Yurtdışı Borçlanmasından Vazgeçme ve Borçlanma Tutarının İadesi (12.07.2024)

3201 sayılı Kanun’a göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sözleşmesi Feshedilmeden Önce Arabuluculuk Anlaşması (12.07.2024)

İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihtiyari arabuluculuk ile sözleşmenin sonlandırılması fesih gibi değil, ikale sözleşmesi...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı Mı? (12.07.2024)

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında artmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Düzeltmesi Dönemlerinde Ticaret Kanunu Uyarınca Esas Alınacak Mali Tablolar (11.07.2024)

Bilindiği üzere, vergi kanunları hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş...
ayrıntılar için tıklayın

Şekli Eksiklik Esası Ne Ölçüde Etkiler? (10.07.2024)

Bu köşede zaman zaman, yorumda sınırla, kanunlarda yer alan şekli şartların esası ne ölçüde etkilediğiyle ilgili makaleler...
ayrıntılar için tıklayın

Paketteki Ek Kurumlar ve Ek Gelir Vergisine Anayasa Mahkemesi Ne Der? (09.07.2024)

Ek vergi yükü için sihirli gerekçe: bütçe açığı Türkiye’nin geçmişinde “net aktif vergisi (NAV)” denilen bir vergi...
ayrıntılar için tıklayın

9. Yargı Paketi’ne Göre Vergi Yargılama Usulü (09.07.2024)

9. Yargı Paketi nihayet Meclise sunuldu. Son yılların yasama pratiğine bakıldığında, iktidar kanadından gelen torba kanun...
ayrıntılar için tıklayın

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin (09.07.2024)

4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde kadın çalışanlara sağlanan haklar koruma altına alınmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı ! (08.07.2024)

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 Sayılı Gelir Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın

İlk Torbanın Son Hali (08.07.2024)

-Tahakkuk eden kurumlar vergi­si, indirim ve istisnalar (iştirak kazan­cı, gemicilik kazanç istisnası, emisyon primi...
ayrıntılar için tıklayın

MESEM Ustalık Belgeli Sigortalılara Yönelik 12 Aylık Prim Desteği (05.07.2024)

Genç ve kadın çalışanların yanı sıra nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasına yönelik çıkartılan ve uygulamada 06111...
ayrıntılar için tıklayın

''Kıdem Tazminatına Esas Yazı'' (05.07.2024)

Yaş dışında diğer şartların sağlanması halinde iş sözleşmesinin feshedilebilmesi hususu 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Cezaları ve Etkin Uygulama Gereği (04.07.2024)

Devletlerin en önemli varlık sebebi kendisini meydana getiren kişilerin belirli ortak değerler temelinde homojen, uyumlu...
ayrıntılar için tıklayın

Adli Tatil ve Vergi Yargısı (04.07.2024)

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6494 sayılı Kanun’la değişik 61. maddesi ile 20 Temmuz ilâ 31 Ağustos...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatilde Sosyal Güvenlik Uygulamaları (03.07.2024)

Bilindiği üzere, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile her yıl 1-20 Temmuz arası mali tatil...
ayrıntılar için tıklayın

AİRBNB Yasası Kapsamında Kiralama Gelirlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (03.07.2024)

Kamuoyunda Airbnb Yasası olarak da ifade edilen kısa dönem konut kiralamalarının düzenlenmesi için hazırlanan 7464 Sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

2024 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları (03.07.2024)

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi uyarınca 02.07.2024 -20.07.2024 dönemi mali...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Vergiden Dönüş Yok: İşte Hazırlanan Vergi Taslağının Son Hali! (02.07.2024)

EKONOMİ yazarı Abdullah Tolu, iş dünyasının görüşüne sunulan Torba Yasa teklifinin ayrıntılarına ulaştı...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (02.07.2024)

Vergi reformu kapsamında yeni bir vergi paketi taslağı hazırlanıyor. Bakanlık tarafından önerilen söz konusu taslak...
ayrıntılar için tıklayın

İşverenlerin İş Güvenliği Yükümlülükleri (02.07.2024)

Ülkemizin her zaman önemli bir sorunu olan iş kazaları 2012 yılında hayatımıza giren 6331 sayılı Kanunla azalmaya başlamış...
ayrıntılar için tıklayın

Kısmi Süreli Çalışmada Alacak ve Tazminat Kriterleri (01.07.2024)

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, günümüzde hızla yaygınlaşan kısmi süreli çalışanların hakları konusunda emsal nitelikte bir...
ayrıntılar için tıklayın

Mükelleflerin Toplam Vergi Yükleri ve Taşıma Kapasiteleri Dikkate Alınmalı (01.07.2024)

Değerli okurlar, olabildi­ğince büyük laflar etme­me, spesifik, teknik sorunlar­dan hareketle naçizane görüş...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Muhasebesinde Vergi Ödeme Zamanı Geldi! (01.07.2024)

Enflasyon düzeltme işlemlerine başlandığında doğru düzeltme işlemlerinin nasıl yapılacağı, yetişip yetişmeyeceğini...
ayrıntılar için tıklayın

Artık Evler de Yenilenemeyecek (01.07.2024)

Önümüzdeki günlerde Meclise sunulması beklenen, kapalı kapılar ardında hazırlanmış olmakla birlikte dışarıya bir şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatilde İş Kazası Bildirimleri (01.07.2024)

Meslek mensupları (SM, SMMM, YMM- Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) ve benzeri işlerde çalışanlar...
ayrıntılar için tıklayın

YMM Abdullah Tolu: Zombi şirketler üzerinden KDV vurgunu bitecek! (28.06.2024)

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, Ekonomi Masası’nda torba yasayı değerlendirdi. Vergi mükelleflerinin devletten 1,2 trilyon TL...
ayrıntılar için tıklayın

Çağrı Üzerine Çalışma (28.06.2024)

İş hayatında esnekleşme, son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bu kavram, çalışanların...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Cezalarında İndirim İmkânları (27.06.2024)

Toplumsal hayatın düzen içinde sorunsuz yaşanması ve sürdürülebilmesi için devletlerce kurallar oluşturulmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Dünyasında Uzlaş-Ma Talimatıyla Şimşek Çaktı (26.06.2024)

Mesleği 30 yılın üstünde icra eden bu faninin de yılları masanın İdare kısmında sonrası mükellef danışmanlık kısmında...
ayrıntılar için tıklayın

Son Dakika... 2024 Temmuz Ayında Asgari Ücrete Ara Zam Yapılmayacak (26.06.2024)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve asgari ücret ara zammıyla ilgili son..
ayrıntılar için tıklayın

Futbolun Ekonomisi ve 2032 Fırsatı  (26.06.2024)

İNGİLİZ yazar Simon Kuper'in yazdığı kitabın adında olduğu gibi günümüzde 'Futbol asla sadece futbol değildir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Adaleti Zedeleyen Bazı Muafiyet ve İstisnalar (26.06.2024)

Anayasa’nın “Vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde; - Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre...
ayrıntılar için tıklayın

“Enflasyon Düzeltmesi Mi, Asgari Kurumlar Vergisi Mi?” (26.06.2024)

Vergilendirmede hareketli günler devam ederken, vergi gündemimiz uzunca süre meşgul eden ve yakın zamanda 2024/2...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatil (26.06.2024)

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanıyor...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Vergi Paketi (25.06.2024)

Beklendiği gibi, Hükümet yeni bir vergi paketini TBMM’ye getirmeye hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’na Gelir İdaresi...
ayrıntılar için tıklayın

Bahşişe Stopaj Getirmek Mevcut Kanunumuza Aykırı (25.06.2024)

Cumhurbaşkanlığına yapılan sunumda bahşişle ilgili mevcut durum özetle­nirken: "Hizmet alanlar tarafından servis...
ayrıntılar için tıklayın

Gelmekte Olan Asgari Vergi Yükümlülükleri (25.06.2024)

Yaklaşık 1-1,5 aydır piyasalar vergi kanunlarında yapılacak değişiklik haberleri ile çalkalanmaktadır. Basında hemen her...
ayrıntılar için tıklayın

Uzaktan Çalışmada Süt İzni (25.06.2024)

Süt izni, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. "Kadın işçilere bir yaşından küçük...
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı ! (24.06.2024)

21/5/2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de “Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına...
ayrıntılar için tıklayın

İyi Mükellef İyi Mükellef Olduğuna Pişman Edilmemeli (24.06.2024)

Uçan kuştan vergi alma çabası kümesteki kazların derisini yüzüp, yaban kazlarına dokunulamaması sonucuna dönüşmemeli...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketlere Sürpriz Düzenleme: Asgari Kurumlar Vergisi! (24.06.2024)

Kurban bayram öncesi TBMM’ye verilmesi beklenen Torba Yasa Teklifi, son anda alınan bir kararla bayram sonrasına bırakıldı...
ayrıntılar için tıklayın

Torba Kanun- 2 (22.06.2024)

Bakanlıktan yapılan açıkla­malara göre temmuz sonuna kadar çok kapsamlı bir vergi pa­keti ile karşı karşıya kalacağız...
ayrıntılar için tıklayın

Nereden Buldun Yasası Geliyor (21.06.2024)

Maliye, geliri ile harcamaları arasında yüzde 20’den fazla fark olan, lüks içerisinde yaşayıp gelirini gizleyenlerden...
ayrıntılar için tıklayın

“3568 Sayılı Kanunu’nda Değişmesi Gereken 20 Madde” (21.06.2024)

Mali müşavirliğin anayasası diyebileceğimiz “3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik...
ayrıntılar için tıklayın

Seçilmiş Güncel Özelgeler (21.06.2024)

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin...
ayrıntılar için tıklayın

Yabancı Öğrenciler Staj Yapabilir Mi? (21.06.2024)

On yıllardır ABD ve İngiltere üniversiteleri çok fazla sayıda yabancı öğrenciye eğitim imkanı sunmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Menkul Satış ve Kiralama Bedelinin Dövizle Ödenmesi (20.06.2024)

Bilindiği üzere;  32 Sayılı Karar’ın 4. maddesinde yer alan “Döviz” başlığı altındaki hükme istinaden hazırlanıp...
ayrıntılar için tıklayın

Anonim Şirket Mi, Limited Şirket Mi? (20.06.2024)

Ticarete atılırken şirket kurmayı düşünenlerden veya kurulu şirketi doğru şirket tipi mi diye tereddütü olanlardan yoğun...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Tablolar (20.06.2024)

Enflasyon düzeltmesinin uygulanmasıyla birlikte çokça konuşulan bir belirsizlik, 15 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete’de...
ayrıntılar için tıklayın

Yabancıların Çalışma İzin Değerlendirme Kriterlerinde Değişiklik Şart! (14.06.2024)

2023 yılında çalışma izni aldığımız yabancılarla brüt 26.829 TL (2 asgari ücret) üzerinden sözleşme yaptık. 2024 yılındaki...
ayrıntılar için tıklayın

İşyeri Devri ve İşçilik Alacağı (14.06.2024)

İşyeri devri çalışanlar için kuşkusuz bir kaygı kaynağı olmaktadır. İşyerini devreden işveren işçilerin kıdem tazminatı...
ayrıntılar için tıklayın

Genel Sağlık Sigortası’nda Bilinmesi Gerekenler (14.06.2024)

2006-2008 yılları arasında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu ile tüm sosyal sigorta kurumları (SSK, Bağ-Kur, Emekli...
ayrıntılar için tıklayın

Meslek Hastalığına Dikkat! (14.06.2024)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14’üncü maddesinde “Meslek Hastalığı” hüküm altına...
ayrıntılar için tıklayın

Kısa Çalışma Uygulamasında Neler Değişti? (14.06.2024)

Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle iş yerinde işten çıkarma...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Dünya Halleri – 14 (13.06.2024)

Yeni Vergi Reform Paketi Yolda: Entelektüel bir sorunsal olmaktan çıkan iklim ve çevre konusundaki duyarlılık insanları...
ayrıntılar için tıklayın