PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN PTT DUYURUSU

...» Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği

...» Asgari Geçim İndirimi Dahil (Agi dahil) net Asgari Ücret 2019

...» 2019 Yılı Asari Ücretin İşverene Maliyeti

...» 2019 yılı asgari ücret rakamları belirlendi

...» GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

...» GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ TEŞVİKİ

...» Bireysel Emeklilik Sistemine İlişkin Yapılan Yeni Düzenleme

...» Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarının Belirlenmesi ve Tapu Harıcı Hakkında Karar Yayımlandı.

...» İflas Etmek İstemiyorum - KONKORDATO 1

...» Enflasyon ve İkame Maliyeti

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları